Jdi na obsah Jdi na menu
 


Principát- krize

15. 4. 2007

Krize říše- principát

Důvody krize

  1. Římané nejsou schopni nadále bránit své hranice (hranice zůstávají stejné, ale často zde útočí Germáni) è když obyvatelé zjišťují, že jim centrum říše nepomůže, začínají se více starat sami o sebe è postupný rozpad Říma(vnitřní)- samostatné části è domény

  2. stále rychleji se střídají císaři- vojenští císaři è domohli se vlády silou, mnoho jich bylo zavražděno

-         největší krize 235 – 284

-         další pronásledování křesťanů

-         počátky krize římského impéria se objevily v době vlády Marka Aurelia

Marcus Aurelius

-         161-180

-         Brán jako vzor císaře (nestaral se o svoje blaho, ale o stát)

-         Zakázal gladiátorské hry (plýtvání) – Commodus je obnovil

-         Udržoval republikánské tradice

-         Uzavírá období klasického Říma (Augustus- Marcus Aurelius)

-         Musel bránit říši před nájezdy Germánů

-         Schopen udržet Germány na hranicích è po něm pronikli za hranice

Commodus

-         Méně dbá na republikánské tradice a ochranu hranic

-         Pokládán za jednoho z nejhorších římských císařů

-         Zavražděn při palácovém převratu

Krize od smrti Marca Aurelia (180-284 n.l.)

Markomanské války

-         Na dunajskou hranici útočili germánské a sarmatské kmeny, mezi nimiž měli čelné postavení Markomani

-         166-181

-         Zpočátku Římané měli problémy problém zabránit pronikání útočníků a pustošení římského území

-         Museli potlačovat vzpoury i uvnitř říše

-         Marku Aureliovi se podařilo získat převahu, úspěšnou ofenzívu však přerušila císařova smrt ve vojenském táboře Vindoboně(dnešní Vídeň)

-         Commodus později uzavřel s kmeny mírovou smlouvu

Severovská dynastie

-         Po vládě Commoda se poměry v říši uklidnily

-         První císařem této dynastie byl Septimius Severu

-         Některé oblasti prožívaly hospodářský rozkvět

-         Za Severa  nesmírně stoupl vliv armády

Sásánovská říše

-         Novoperská říše

-         Zakladatelem Ardašír z rodu Sásánova

-         Užívali titul král králů

-         Nebezpečný soupeř Římanů

Vláda vojenských císařů

-         Vojenská anarchie

-         Útoky množství kmenů na Dunaji

-         Aurelianus obnovil jednotu říše, pokusil se prosadit kult boha Slunce nad ostatními bohy

-         Napjaté vztahy mezi Senátem a císaři è senátoři vytlačováni ze státní správy i armády

Prohlubování sociálních rozdílů

-         R. 212 získali všichni svobodní občané impéria římské občanství, ale sociální propast mezi vrstami společnosti našla své právní vajádření v rozdělení na honestiores(vážnější) a humiliores(nižší)- nesloužili ve vojsku nebo ve státních službách

-         Postupně se stírají rozdíly mezi chudými svobodnými lidmi, propuštěnci a otroky è zlepšení právního postavení otroků (nesměli být svévolně trestáni a zabíjeni)

Události v době krize impéria

 

166-181

Markomanské války

212

Císař Caracalla uděluje občanství svobodnému obyvatelstvu říše

206

Císař Valerianus upadl do perského zajetí

235 – 284

Největší krize

235 – 285

Vojenská anarchie

253 – 268

Dočasný rozpad impéria

Císaři v době krize

 

Marcus Aurelius

161 – 180

Commodus

180 – 192

Septimius Severus

193 – 211

Caracalla

211 – 217

Gallienus

253 – 268

Aurelianus

270 - 275

Císaři v době krize

 

Marcus Aurelius

161 – 180

Commodus

180 – 192

Septimius Severus

193 – 211

Caracalla

211 – 217

Gallienus

253 – 268

Aurelianus

270 - 275

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář